اسلاید خبری
سلامت و پزشکی
نکات-کرونایی-مدارس

نکات کرونایی بسیار مهم در ایام مدارس

بازگشایی مدارس با توجه به شیوع کرونا باعث نگرانی والدین شده است، در این شرایط والدین باید اقداماتی را برای پیشگیری از کرونا انجام دهند و البته برخی نکات را دانش آموزان باید رعایت کنند.
گالر عکس