لیگ اسپانیا

جدول لیگ اسپانیا

10:1318۰
نتایج زنده – لیگ ایران – آزادگان – قهرمانان آسیا – جام جهانی (آسیا) – یورو ۲۰۲۰
لیگ قهرمانان اروپا – لیگ اروپا – لیگ انگلیس – لیگ اسپانیا – لیگ ایتالیا – لیگ آلمان – لیگ فرانسه

۹ بهمن – ۱۰ بهمن – دیروز – امروز – فردا – ۱۴ بهمن – ۱۵ بهمن – ۱۶ بهمن – ۱۷ بهمن

 

بروز شده در: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۲۵

 

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
۱۶:۳۰ختافهآلاوس
۱۸:۴۵کادیزاتلیکومادرید
۲۱:۰۰گراناداسلتاویگو
۲۳:۳۰بارسلونااتلیکو بیلبائو
 
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
۲۳:۳۰بتیساوساسونا
 
۱۷ بهمن ۱۳۹۹
۲۳:۳۰آلاوسوایادولید
 
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
۱۶:۳۰لوانتهگرانادا
۱۸:۴۵هیوسکارئال مادرید
۲۱:۰۰الچهویارئال
۲۳:۳۰سویاختافه
 
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
۱۶:۳۰رئال سوسیه دادکادیز
۱۸:۴۵اتلیکو بیلبائووالنسیا
۲۱:۰۰اوساسوناایبار
۲۳:۳۰بتیسبارسلونا
 
۲۰ بهمن ۱۳۹۹
۲۳:۳۰اتلیکومادریدسلتاویگو
 
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ اتلتیکو مادرید ۱۸ ۱۴ ۲ ۲ ۳۴ ۱۰ ۲۴ ۴۴
۲ رئال مادرید ۱۹ ۱۲ ۴ ۳ ۳۴ ۱۶ ۱۸ ۴۰
۳ سویا ۲۰ ۱۲ ۳ ۵ ۲۸ ۱۶ ۱۲ ۳۹
۴ بارسلونا ۱۹ ۱۱ ۴ ۴ ۳۹ ۱۷ ۲۲ ۳۷
۵ ویارئال ۲۰ ۸ ۱۰ ۲ ۲۸ ۱۹ ۹ ۳۴
۶ رئال سوسیداد ۲۰ ۸ ۷ ۵ ۳۱ ۱۸ ۱۳ ۳۱
۷ گرانادا ۲۰ ۸ ۴ ۸ ۲۴ ۳۳ ۲۸
۸ رئال بتیس ۲۰ ۸ ۳ ۹ ۲۶ ۳۴ ۲۷
۹ اتلتیک بیلبائو ۱۹ ۷ ۳ ۹ ۲۶ ۲۳ ۳ ۲۴
۱۰ سلتاویگو ۲۰ ۶ ۶ ۸ ۲۴ ۳۱ ۲۴
۱۱ کادیز ۲۰ ۶ ۶ ۸ ۱۷ ۲۷ -۱۰ ۲۴
۱۲ والنسیا ۲۰ ۵ ۸ ۷ ۲۸ ۲۷ ۱ ۲۳
۱۳ لوانته ۱۹ ۵ ۸ ۶ ۲۷ ۲۸ ۲۳
۱۴ ختافه ۱۹ ۶ ۵ ۸ ۱۷ ۲۴ ۲۳
۱۵ ایبار ۲۱ ۴ ۸ ۹ ۱۷ ۲۳ ۲۰
۱۶ وایادولید ۲۱ ۴ ۸ ۹ ۲۱ ۳۲ -۱۱ ۲۰
۱۷ اوساسونا ۲۰ ۴ ۷ ۹ ۱۹ ۲۹ -۱۰ ۱۹
۱۸ آلاوز ۲۰ ۴ ۶ ۱۰ ۱۸ ۲۹ -۱۱ ۱۸
۱۹ الچه ۱۸ ۳ ۸ ۷ ۱۶ ۲۵ ۱۷
۲۰ هوئسکا ۲۱ ۲ ۱۰ ۹ ۱۷ ۳۰ -۱۳ ۱۶

۱۱ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیویارئال۱ – ۱رئال سوسیه داد
پایان بازیوالنسیا۱ – ۰الچه
پایان بازیرئال مادرید۱ – ۲لوانته
پایان بازیایبار۰ – ۲سویا
 
۱۰ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیوایادولید۱ – ۳هیوسکا
 
۶ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیاتلیکو بیلبائو۵ – ۱ختافه
 
۵ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیاتلیکومادرید۳ – ۱والنسیا
پایان بازیسلتاویگو۱ – ۱ایبار
پایان بازیالچه۰ – ۲بارسلونا
پایان بازیاوساسونا۳ – ۱گرانادا
 
۴ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیآلاوس۱ – ۴رئال مادرید
پایان بازیرئال سوسیه داد۲ – ۲بتیس
پایان بازیسویا۳ – ۰کادیز
پایان بازیهیوسکا۰ – ۰ویارئال
 
۳ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیلوانته۲ – ۲وایادولید
 
۲ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیایبار۱ – ۲اتلیکومادرید
پایان بازیوالنسیا۱ – ۱اوساسونا
 
۱ بهمن ۱۳۹۹
پایان بازیویارئال۲ – ۲گرانادا
پایان بازیبتیس۲ – ۱سلتاویگو
پایان بازیختافه۱ – ۰هیوسکا
 
۳۰ دی ۱۳۹۹
پایان بازیآلاوس۱ – ۲سویا
پایان بازیکادیز۲ – ۲لوانته
پایان بازیوایادولید۲ – ۲الچه
 
۲۳ دی ۱۳۹۹
پایان بازیاتلیکومادرید۲ – ۰سویا
پایان بازیگرانادا۲ – ۰اوساسونا
 
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=2604

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند