کد خبر:120924
پ

خلاصه مسابقه فوتبال نفت مسجد سلیمان 1 – سایپا 1

[pars-player mp4=”https://www.namayesh.com/get_file/15/457de9ab293322315f19678773fe1c06/116000/116448/116448_360p.mp4/?download=true&download_filename=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+1+-+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7+1_Namayesh.com_360p.mp4″ mp4_2=”https://www.namayesh.com/get_file/15/457de9ab293322315f19678773fe1c06/116000/116448/116448_360p.mp4/?download=true&download_filename=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+1+-+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7+1_Namayesh.com_360p.mp4″ poster=”https://www.namayesh.com/contents/videos_screenshots/114000/114443/256×144/3.jpg” id=”60049043″ autoplay=”true” loop=”true”]

[pars-player mp4=”https://www.namayesh.com/get_file/15/457de9ab293322315f19678773fe1c06/116000/116448/116448_360p.mp4/?download=true&download_filename=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+1+-+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7+1_Namayesh.com_360p.mp4″ mp4_2=”https://www.namayesh.com/get_file/15/457de9ab293322315f19678773fe1c06/116000/116448/116448_360p.mp4/?download=true&download_filename=%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF+%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+1+-+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7+1_Namayesh.com_360p.mp4″ poster=”https://www.namayesh.com/contents/videos_screenshots/114000/114443/256×144/3.jpg” id=”60049043″ autoplay=”true” loop=”true”]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید