خبرهای ویژه

» لوازم و تجهزات » قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی در بازار امروز ۲۴ مهر ۱۳۹۹

تاریخ انتشار : 2020/10/15 - 13:50

 کد خبر: 110948
 1 بازدید

قیمت روز انواع آهن آلات ساختمانی در بازار امروز ۲۴ مهر ۱۳۹۹

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است.

به گزارش خبرنگار بازار آخرین قیمت آهن آلات در ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۷.۲۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۸.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۲.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۴.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۳.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۹۶.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۹۳.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۳۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۳۵.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۳۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۳.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۲۵.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۲۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۴.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

۱۴۴.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

——

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

——-

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

۱۵۳.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۲.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۳۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۱۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۱۹۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۵۶.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۵۶.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

۱۴۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

۱۶۴.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

۱۵۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

۱۵۲.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

۱۴۲.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۳۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۲۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۶.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۸.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۹.۰۰۰


برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
دسته بندی : لوازم و تجهزات , نبض بازار
تبلیغات
ارسال دیدگاه

تبلیغات