قیمت مرغ

14:2111۰

عنوانقیمت

مرغ ران بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۳۴۴,۳۰۰

مرغ مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۰,۲۰۰

مرغ ساق بدون پوست و سر ساق

۴۱,۰۰۰

مرغ سینه بدون پوست،شش،گردن،بال

۳۷,۲۰۰

مرغ سینه بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو

۳۷,۶۰۰

مرغ ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۳۶,۰۰۰

مرغ بال کبابی ساده – بدون نوک بال

۳۱,۷۰۰

مرغ بازوی کبابی ساده

۳۰,۲۰۰

مرغ مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۱,۰۰۰

مرغ فیله

۵۶,۶۰۰

مرغ گردن بدون پوست

۱۱,۰۰۰

مرغ شنیتسل بدون آرد

۴۴,۲۰۰

مرغ جوجه چینی

۵۴,۳۰۰

مرغ جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۴۶,۶۰۰

مرغ جوجه کباب با استخوان ساده

۳۷,۸۰۰

مرغ پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۳۵,۷۰۰

مرغ کنتاکی

۳۵,۷۰۰

مرغ سینه سوخاری

۳۵,۷۰۰

مرغ دل پاک کرده

۱۱,۲۰۰

مرغ جگر

۷,۱۰۰

مرغ سنگدان

۱۱,۲۰۰

مرغ پای

۷,۳۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۴۳,۵۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۲۲,۵۰۰

بلدرچین کامل تازه

۴۲,۵۰۰

کبک منجمد

۶۵,۵۰۰

کبک منجمد

۵۶,۰۰۰

کبک منجمد

۴۸,۵۰۰

کبک کامل تازه

۶۶,۰۰۰

کبک کامل تازه

۵۹,۰۰۰

مرغ کامل منجمد

۱۹,۴۰۰

مرغ کامل تازه

۱۹,۸۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده

۲۰,۲۰۰

مرغ گرم تازه

۲۵,۰۰۰

بوقلمون ساق

۵۳,۵۰۰

بوقلمون ران با پوست و استخوان

۴۹,۵۰۰

بوقلمون مغز ران

۷۰,۰۰۰

بوقلمون سینه

۴۵,۵۰۰

بوقلمون سینه

۵۷,۵۰۰

بوقلمون فیله

۶۸,۵۰۰

بوقلمون بازو

۲۳,۳۰۰

بوقلمون بال

۱۶,۲۰۰

بوقلمون گردن

۲۰,۸۰۰

بوقلمون لاشه کامل یا شقه

۳۵,۵۰۰

بوقلمون ران

۴۳,۵۰۰

بوقلمون سینه

۴۰,۷۰۰

بوقلمون سینه

۳۶,۵۰۰

بوقلمون لاشه کامل یا شقه

۳۴,۵۰۰

بوقلمون ران

۵۵,۰۰۰

بوقلمون جگر پاک شده

۱۲,۴۰۰

بوقلمون دل پاک شده

۱۵,۳۰۰

بوقلمون سنگدان پاک شده

۱۱,۳۰۰

بوقلمون نیم شقه

۳۵,۰۰۰

بوقلمون نیم شقه

۳۶,۸۰۰

بوقلمون پای

۷,۰۰۰

تخم مرغ غیر بسته بندی

۱۶,۹۰۰

تخم مرغ

۳۴,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی

۴۴,۰۰۰

تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی

۲۱,۲۰۰

تخم مرغ بسته ۲۰ عددی

۲۸,۴۰۰

تخم مرغ بسته ۴ عددی

۵,۶۰۰

تخم مرغ بسته ۹ عددی

۱۲,۸۰۰

تخم مرغ بسته ۶ عددی

۸,۵۰۰

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۴ عددی

۳۴,۰۰۰

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی

۲۸,۵۰۰

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی

۲۱,۲۰۰

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۲ عددی

۱۵,۰۰۰

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی

۱۲,۸۰۰

تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی

۸,۵۰۰

تخم کبک ۶ عددی

۱۰,۵۰۰

تخم کبک ۴ عددی

۶,۹۰۰

تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی

۲۰,۵۰۰

تخم بلدرچین ۱۲عددی

۹,۵۰۰

تخم بلدرچین ۱۵عددی

۸,۶۰۰

تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی

۱۳,۷۰۰

تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی

۱۶,۷۰۰

مرغ شنیتسل بدون آرد بدون بازو

۴۶,۶۰۰

منبع قیمت ها:forsatnet.ir

لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=3650

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند