لیگ قهرمانان اروپا

20:009۰
نتایج زنده – لیگ ایران – آزادگان – قهرمانان آسیا – جام جهانی (آسیا) – یورو ۲۰۲۰
لیگ قهرمانان اروپا – لیگ اروپا – لیگ انگلیس – لیگ اسپانیا – لیگ ایتالیا – لیگ آلمان – لیگ فرانسه

۱۸ بهمن – ۱۹ بهمن – دیروز – امروز – فردا – ۲۳ بهمن – ۲۴ بهمن – ۲۵ بهمن – ۲۶ بهمن

 

بروز شده در: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۲

 

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
۲۳:۳۰بارسلوناپاری سن ژرمن
۲۳:۳۰لیپزیگلیورپول
 
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
۲۳:۳۰پورتو پرتغالیوونتوس
۲۳:۳۰سویادورتموند
 
گروه ۱
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ بایرن مونیخ ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۸ ۵ ۱۳ ۱۶
۲ اتلتیکو مادرید ۶ ۲ ۳ ۱ ۷ ۸ ۹
۳ سالزبورگ ۶ ۱ ۱ ۴ ۱۰ ۱۷ ۴
۴ لوکومتیو مسکو ۶ ۰ ۳ ۳ ۵ ۱۰ ۳
گروه ۲
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ رئال مادرید ۶ ۳ ۱ ۲ ۱۱ ۹ ۲ ۱۰
۲ مونشن گلادباخ ۶ ۲ ۲ ۲ ۱۶ ۹ ۷ ۸
۳ شاختار دونتسک ۶ ۲ ۲ ۲ ۵ ۱۲ ۸
۴ اینتر ۶ ۱ ۳ ۲ ۷ ۹ ۶
گروه ۳
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ منچستر سیتی ۶ ۵ ۱ ۰ ۱۳ ۱ ۱۲ ۱۶
۲ پورتو ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۱۳
۳ المپیاکوس ۶ ۱ ۰ ۵ ۲ ۱۰ ۳
۴ مارسی ۶ ۱ ۰ ۵ ۲ ۱۳ -۱۱ ۳
گروه ۴
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ لیورپول ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۰ ۳ ۷ ۱۳
۲ آتالانتا ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۰ ۸ ۲ ۱۱
۳ آژاکس ۶ ۲ ۱ ۳ ۷ ۷ ۰ ۷
۴ میتیولن ۶ ۰ ۲ ۴ ۴ ۱۳ ۲
گروه ۵
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ چلسی ۶ ۴ ۲ ۰ ۱۴ ۲ ۱۲ ۱۴
۲ سویا ۶ ۴ ۱ ۱ ۸ ۸ ۰ ۱۳
۳ کراسنودار ۶ ۱ ۲ ۳ ۶ ۱۱ ۵
۴ رن ۶ ۰ ۱ ۵ ۳ ۱۰ ۱
گروه ۶
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ دورتموند ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۵ ۷ ۱۳
۲ لاتزیو ۶ ۲ ۴ ۰ ۱۱ ۷ ۴ ۱۰
۳ بروخه ۶ ۲ ۲ ۲ ۸ ۱۰ ۸
۴ زنیت ۶ ۰ ۱ ۵ ۴ ۱۳ ۱
گروه ۷
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ بارسلونا ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۶ ۵ ۱۱ ۱۵
۲ یوونتوس ۶ ۵ ۰ ۱ ۱۴ ۴ ۱۰ ۱۵
۳ دینامو کیف ۶ ۱ ۱ ۴ ۳ ۱۲ ۴
۴ فرانس‌ واروش ۶ ۰ ۱ ۵ ۴ ۱۶ -۱۲ ۱
گروه ۸
#نام تیم بازیبرد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ پاری سن ژرمن ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۳ ۶ ۷ ۱۲
۲ لایپزیش ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۱ ۱۲ ۱۲
۳ منچستر یونایتد ۶ ۳ ۰ ۳ ۱۵ ۱۰ ۵ ۹
۴ باشاک شهیر ۶ ۱ ۰ ۵ ۷ ۱۸ -۱۱ ۳

۱۹ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیبایرن مونیخ۲ – ۰لوکوموتیو مسکو
پایان بازیاینترمیلان۰ – ۰شاختار دونتسک
پایان بازیمنچسترسیتی۳ – ۰مارسی
پایان بازیالمپیاکوس۰ – ۲پورتو پرتغال
پایان بازیرئال مادرید۲ – ۰مونشن گلادباخ
پایان بازیرد بولز۰ – ۲اتلیکومادرید
پایان بازیآژاکس۰ – ۱آتلانتا
پایان بازی۱ – ۱لیورپول
پایان بازیپاری سن ژرمن۵ – ۱باشاک شهیر
 
۱۸ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیبارسلونا۰ – ۳یوونتوس
پایان بازیچلسی۱ – ۱کراسنودار
پایان بازیدیناموکیف اوکراین۱ – ۰فرنس واروش
پایان بازیلیپزیگ۳ – ۲منچستر یونایتد
پایان بازیرن۱ – ۳سویا
پایان بازیلاتزیو۲ – ۲کلوب بروژ
پایان بازیزنیت سنت پترزبورگ۱ – ۲دورتموند
 
۱۲ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیدورتموند۱ – ۱لاتزیو
پایان بازیکلوب بروژ۳ – ۰زنیت سنت پترزبورگ
پایان بازیفرنس واروش۰ – ۳بارسلونا
پایان بازییوونتوس۳ – ۰دیناموکیف اوکراین
پایان بازیمنچستر یونایتد۱ – ۳پاری سن ژرمن
پایان بازیسویا۰ – ۴چلسی
پایان بازیباشاک شهیر۳ – ۴لیپزیگ
پایان بازیکراسنودار۱ – ۰رن
 
۱۱ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیآتلانتا۱ – ۱
پایان بازیاتلیکومادرید۱ – ۱بایرن مونیخ
پایان بازیمونشن گلادباخ۲ – ۳اینترمیلان
پایان بازیپورتو پرتغال۰ – ۰منچسترسیتی
پایان بازیلیورپول۱ – ۰آژاکس
پایان بازیمارسی۲ – ۱المپیاکوس
پایان بازیلوکوموتیو مسکو۱ – ۳رد بولز
پایان بازیشاختار دونتسک۲ – ۰رئال مادرید
 
۵ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیآژاکس۳ – ۱
پایان بازیاتلیکومادرید۰ – ۰لوکوموتیو مسکو
پایان بازیبایرن مونیخ۳ – ۱رد بولز
پایان بازیاینترمیلان۰ – ۲رئال مادرید
پایان بازیلیورپول۰ – ۲آتلانتا
پایان بازیمارسی۰ – ۲پورتو پرتغال
پایان بازیمونشن گلادباخ۴ – ۰شاختار دونتسک
پایان بازیالمپیاکوس۰ – ۱منچسترسیتی
 
۴ آذر ۱۳۹۹
پایان بازیدورتموند۳ – ۰کلوب بروژ
پایان بازیدیناموکیف اوکراین۰ – ۴بارسلونا
پایان بازییوونتوس۲ – ۱فرنس واروش
پایان بازیلاتزیو۳ – ۱زنیت سنت پترزبورگ
پایان بازیمنچستر یونایتد۴ – ۱باشاک شهیر
پایان بازیپاری سن ژرمن۱ – ۰لیپزیگ
پایان بازیکراسنودار۱ – ۲سویا
پایان بازیرن۱ – ۲چلسی
 
۱۴ آبان ۱۳۹۹
پایان بازیبارسلونا۲ – ۱دیناموکیف اوکراین
پایان بازیچلسی۳ – ۰رن
پایان بازیکلوب بروژ۰ – ۳دورتموند
پایان بازیفرنس واروش۱ – ۴یوونتوس
پایان بازیلیپزیگ۲ – ۱پاری سن ژرمن
پایان بازیسویا۳ – ۲کراسنودار
پایان بازیباشاک شهیر۲ – ۱منچستر یونایتد
پایان بازیزنیت سنت پترزبورگ۱ – ۱لاتزیو
 
۱۳ آبان ۱۳۹۹
پایان بازیآتلانتا۰ – ۵لیورپول
پایان بازی۱ – ۲آژاکس
پایان بازیپورتو پرتغال۳ – ۰مارسی
پایان بازیمنچسترسیتی۳ – ۰المپیاکوس
پایان بازیرئال مادرید۳ – ۲اینترمیلان
پایان بازیرد بولز۲ – ۶بایرن مونیخ
پایان بازیلوکوموتیو مسکو۱ – ۱اتلیکومادرید
پایان بازیشاختار دونتسک۰ – ۶مونشن گلادباخ
 
۷ آبان ۱۳۹۹
پایان بازیدورتموند۲ – ۰زنیت سنت پترزبورگ
پایان بازیکلوب بروژ۱ – ۱لاتزیو
پایان بازیفرنس واروش۲ – ۲دیناموکیف اوکراین
پایان بازییوونتوس۰ – ۲بارسلونا
پایان بازیمنچستر یونایتد۵ – ۰لیپزیگ
پایان بازیسویا۱ – ۰رن
پایان بازیباشاک شهیر۰ – ۲پاری سن ژرمن
پایان بازیکراسنودار۰ – ۴چلسی
 
۶ آبان ۱۳۹۹
پایان بازیآتلانتا۲ – ۲آژاکس
پایان بازیاتلیکومادرید۳ – ۲رد بولز
پایان بازیمونشن گلادباخ۲ – ۲رئال مادرید
پایان بازیپورتو پرتغال۲ – ۰المپیاکوس
پایان بازیلیورپول۲ – ۰
پایان بازیمارسی۰ – ۳منچسترسیتی
پایان بازیلوکوموتیو مسکو۱ – ۲بایرن مونیخ
پایان بازیشاختار دونتسک۰ – ۰اینترمیلان
 
لینک کوتاه
https://sapnaz.ir /?p=9305

بدون دیدگاه

پاسخ دهید

فیلدهای مورد نیاز با * علامت گذاری شده اند